Fuksi­laitteet 2018

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta haluaa auttaa uusia opiskelijoita opintojen hyvään alkuun tarjoamalla kannettavan tietokoneen.

Opiskelija saa käyttöönsä kannettavan tietokoneen, jos hänet on hyväksytty tiedekunnan vastuulla olevaan kandiohjelmaan vuoden 2018 päävalinnassa tai avoimen väylän valinnassa. Koneen saavat käyttöönsä myös ne vuoden 2017 päävalinnassa hyväksytyt, jotka ovat perustellusta syystä lykänneet opintojensa aloittamista syksyyn 2018.

Laitteiden jakelusta pääosa tapahtui 9.-11. lokakuuta 2018. Laitteen käyttöön saaminen edellyttää, että opiskelijan opinnnot tiedekunnan kandiohjelmassa ovat käynnistyneet ja että hän on laatinut henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Käyttövalmiit laitteet ovat Helsingin yliopiston omaisuutta. Opiskelija sitoutuu palauttamaan laitteen käyttökunnossa, jos lopettaa opiskelun tiedekunnan kandiohjelmassa. Käytännössä kannettavan tietokoneen lainan edellytyksenä on tunnollinen opiskelu jo ensimmäisestä periodista alkaen, sillä lainan jatkumisen edellytys on 30 opintopisteen suorittaminen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

Lainausehdot

 • Lainattava laite on Helsingin yliopiston omaisuutta ja se annetaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sitä ei saa siirtää eikä luovuttaa toiselle henkilölle. Laitteessa olevia merkintöjä ja identifiointitietoja ei saa poistaa tai peittää.
 • Laite tulee palauttaa, jos siirtyy koulutusohjelmaan, jolla ei ole yhteyttä matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, keskeyttää opinnot tai kun valmistuu. Laite on palautettava kuitenkin viimeistään 5 vuoden kuluttua eli syyslukukauden 2023 loppuun mennessä. Rikkinäinenkin laite tulee palauttaa.
 • Opiskelija vastaa laitteesta ja sitoutuu korvaamaan kadotetun laitteen Helsingin yliopistolle. Samoin opiskelija suostuu korvaamaan huolimattomuudesta tai tahallisesti laitteelle aiheutuneista vahingoista aiheutuneet kustannukset.
 • Vikaantuneet laitteet, joiden takuu on voimassa ja joiden viat ovat takuuhuoltokelpoisia, huolletaan kuntoon tietotekniikkakeskuksen lähituen kautta takuuaikana.
 • Laitteet saattavat olla etähallittavia. Etähallinnassa toimitaan yliopiston ylläpitosääntöjen mukaisesti. Ylläpidosta vastaavat henkilöt saattavat voida esim. varkaustapauksissa lukita laitteen tai tyhjentää sen.
 • Opiskelijalla on velvollisuus pitää lainattua laitetta asianmukaisessa kunnossa. Kunnossapitoon kuuluu laitteelle automaattisesti tarjottavien käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistopäivitysten asentamisen salliminen. Laitteiden mahdollisten etähallintajärjestelmien toiminnan estäminen on kiellettyä ilman tiedekunnan lupaa.

  vuoden 2018 fuksikannettava

Fuksi­läppäri

 • Lenovo ThinkPad T480
 • prosessori 4-ytiminen, 8-säikeinen Intel Core i5-8250U, 1,6-3,4 GHz
 • keskusmuisti 16 Gtavua
 • sisäinen flash-levy (NVMe-SSD) 512 Gtavua
 • näyttö 1920×1080 px, halkaisija 14" (356 mm)
 • paino noin 1,6 kg
 • käyttöjärjestelmä Cubbli 18 (Linux) tai joissain koulutusohjelmissa Windows 10

Menettely ja korvaukset vahinko- ja rikostapauksissa

Opiskelija voi joutua korvausvelvolliseksi, mikäli yliopiston omaisuudelle koituu vahinkoa. Yliopiston omaisuus voi olla mitä laatua tahansa, myös aineetonta.

Mahdollista korvausvelvollisuutta määriteltäessä huomioon otetaan tilanne, missä vahinko syntyi ja millaista huolellisuutta olisi ollut noudatettava, jotta vahinko olisi voitu välttää. Mikäli tilanteeseen liittyy rikos, esim. varkaus, on tehtävä rikosilmoitus. Rikosilmoituksen tekemisen jälkeen asiasta pitää ilman tarpeetonta viivästystä ilmoittaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitteista vastaavalle taholle. Mukaan on liitettävä kopio rikosilmoituksesta. Mikäli laite palautuu käyttäjälle, on siitäkin ilmoitettava.

Yleiset rikkoutuneita laitteita koskevat korvaussäännöt ovat seuraavat:

 • Mikäli vahinko ei olisi millään toimenpiteillä ollut vältettävissä, kyse on tapaturmasta eikä vahingonkorvausvelvollisuutta synny.
 • Mikäli vahingon estämiseksi olisi ollut noudatettava selvästi suurempaa huolellisuutta kuin tilanteessa olisi normaalisti voinut olettaa tarvittavan, kyse on lievästä tuottamuksesta eikä silloinkaan synny vahingonkorvausvelvollisuutta.
 • Mikäli vahinko olisi ollut estettävissä normaalilla arkielämässä noudatettavalla huolellisuudella, kyse on tuottamuksesta ja asianomainen on korvausvelvollinen. Korvattavia ovat joko korjauskulut tai jos omaisuus on vahingoittunut korjauskelvottomaksi, sen arvonlisäverollinen jäännösarvo ennen vahinkoa. Jäännösarvon laskennassa oletetaan, että laitteen elinikä on viisi vuotta. Korvauksen määrää voidaan erinäisistä syistä kohtuullistaa.

Laitteiden jakelu

Pääosa laitteiden jakelusta tapahtui 9.-11. lokakuuta klo 10.00-13.00 Physicumin aulassa. Fukseille on tiedotettu jakelusta sähköpostitse erikseen. Laitetta vastaanottaessaan opiskelija allekirjoittaa lainaussopimuksen, jossa vakuuttaa sitoutuvansa noudattamaan lainausehtoja. Mahdollisissa korvaustapauksissa sovelletaan kannettavan tietokoneen arvonlisäverollista hankintahintaa. Laskennassa käytetään hintaa yliopistolle, valmistajan ilmoittama keskihinta on huomatavasti korkeampi.

Loppujen laitteiden jakelu tapahtuu seuraavien kolmen lokakuun viikon aikana. Aikataulusta tiedotetaan sähköpostitse ja tällä sivulla. Jakelu tapahtuu Tiedekirjaston (Gustaf Hällströmin katu 2) yhteydessä olevassa huoneessa G103d.

Viikon 42 jakeluajat

 • tiistaina 16.10.2018 klo 11.45 — 12.15
 • keskiviikkona 17.10.2018 klo 11.45 — 12.15 ja 16.00 — 16.30
 • torstaina 18.10.2018 klo 11.45 — 12.15 ja 16.00 — 16.30

Viikon 43 jakeluajat

 • tiistaina 23.10.2018 klo 11.45 — 12.15 ja 15.45 — 16.15
 • keskiviikkona 24.10.2018 klo 15.45 — 16.15
 • torstaina 25.10.2018 klo 11.45 — 12.15 ja 15.45 — 16.15

Viikon 44 jakeluajat

 • maanantaina 29.10.2018 klo 13.45 — 14.15
 • tiistaina 30.10.2018 klo 16.00 — 16.30
 • keskiviikkona 31.10.2018 klo 16.00 — 16.30
 • torstaina 1.11.2018 klo 9.45 — 10.15
 • perjantaina 2.11.2018 klo 13.45 — 14.15

Viimeinen mahdollisuus noutaa fuksiläppäri on siis perjantaina 2.11.2018 klo 13.45 — 14.15, jonka jälkeen jäljelle jäävät laitteet menevät muuhun käyttöön.