Fuksi­laitteet 2023

This page in english: https://it.cs.helsinki.fi/en/UndergraduateLaptop/

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta haluaa auttaa uusia opiskelijoita opintojen hyvään alkuun tarjoamalla lainaksi kannettavan tietokoneen.

Saat käyttöösi kannettavan tietokoneen, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Sinut on hyväksytty tiedekunnan vastuulla olevaan kandiohjelmaan vuoden 2023 päähaussa tai avoimen väylän haussa.
  • Olet ensimmäistä kertaa läsnäoleva opiskelija tiedekunnassa. Koneen saavat käyttöönsä myös ne, jotka ovat laissa säädetyn syyn perusteella lykänneet läsnäolevaksi ilmoittautumista syksyyn 2023.
  • Rekisteröidyt laitteen lainaamiseksi sivulla https://matlu-fuksilaite.helsinki.fi/ viimeistään perjantaina 15.9.2023.
  • Sitoudut käynnistämään opintosi tiedekunnan kandiohjelmassa.
  • Olet suorittanut tai sitoudut suorittamaan ensimmäisen periodin aikana kurssin DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (2 op) https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opiskelijan-digitaidot.

Läppäri pitää noutaa tai sille pitää olla sovittuna (mahdollisesti myöhempi) noutoaika viimeistään perjantaina 15.9.2023. Tämän jälkeen varaukset raukeavat ja mahdollisesti jäljellä olevat koneet otetaan muuhun käyttöön, eikä fuksiläppäriä ole enää mahdollista saada.

LAITTEIDEN JAKELU

Pääosa laitteiden jakelusta tapahtuu tuutoriryhmittäin ruuhkautumisen välttämiseksi Physicumin (Gustaf Hällströmin katu 2) aulassa seuraavasti:

  • maanantaina 28. elokuuta 2023 klo 10.00-14.00,
  • tiistaina 29. elokuuta 2023 klo 10.00-15.00 ja
  • keskiviikkona 30. elokuuta 2023 klo 10.00-14.00.

Jos et pääse paikalle yllämainittuna aikana:
Sovi noutoaika erikseen sähköpostilla: Pekka.Niklander@helsinki.fi.
Noutoaika tulee olla sovittuna viimeistään perjantaina 15.9.2023 (nouto voi tapahtua myöhemminkin).

Läppäreiden sovitut noudot: Kumpulan tiedekirjaston 1. kerros, huone G103d

Laitetta vastaanottaessaan opiskelija allekirjoittaa lainaussopimuksen, jossa vakuuttaa sitoutuvansa noudattamaan lainausehtoja. Mahdollisissa korvaustapauksissa sovelletaan kannettavan tietokoneen arvonlisäverollista hankintahintaa. Laskennassa käytetään hintaa yliopistolle, valmistajan ilmoittama keskihinta on huomattavasti korkeampi.

Noudettaessa tulee esittää voimassaoleva henkilökortti, ajokortti tai passi.

Voit tarkistaa statuksesi varausjärjestelmästä https://matlu-fuksilaite.helsinki.fi/


LAINAUSEHDOT

Linkki lainaussopimukseen

Lainattava laite on Helsingin yliopiston omaisuutta ja se annetaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sitä ei saa siirtää eikä luovuttaa toiselle henkilölle. Laitteessa olevia merkintöjä ja identifiointitietoja ei saa poistaa tai peittää. Laite tulee palauttaa, jos siirryt koulutusohjelmaan, joka ei ole Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan vastuulla, keskeytät opinnot tai kun valmistut maisteriksi. Laite on palautettava kuitenkin viimeistään 5 vuoden kuluttua eli syyslukukauden 2028 loppuun mennessä. Rikkinäinenkin laite tulee palauttaa.

Käytännössä kannettavan tietokoneen lainan edellytyksenä on tunnollinen opiskelu jo ensimmäisestä periodista alkaen, sillä lainan jatkumisen edellytys on 20 opintopisteen suorittaminen opiskeluvuoden aikana. Läsnäolo ja opintojen eteneminen tarkistetaan vuosittain Sisusta. Opiskelija vastaa laitteesta ja sitoutuu korvaamaan kadotetun laitteen Helsingin yliopistolle. Samoin opiskelija suostuu korvaamaan huolimattomuudesta tai tahallisesti laitteelle aiheutuneista vahingoista aiheutuneet kustannukset. Koska tietokoneen vahingoittuessa saatat olla korvausvelvollinen, kannattaa varmistaa vakuutusyhtiöstäsi, että kotivakuutuksesi vastuuvakuutus kattaa myös yliopistolta lainatun omaisuuden.

Vikaantuneet laitteet, joiden takuu on voimassa ja joiden viat ovat takuuhuoltokelpoisia, huolletaan kuntoon tietotekniikkakeskuksen lähituen kautta takuuaikana. Ota tarvittaessa yhteyttä sivun https://helpdesk.it.helsinki.fi/ kautta.

Laitteet saattavat olla etähallittavia. Etähallinnassa toimitaan yliopiston ylläpitosääntöjen mukaisesti. Ylläpidosta vastaavat henkilöt saattavat voida esim. varkaustapauksissa lukita laitteen tai tyhjentää sen. Opiskelijalla on velvollisuus pitää lainattua laitetta asianmukaisessa kunnossa. Kunnossapitoon kuuluu laitteelle automaattisesti tarjottavien käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistopäivitysten asentamisen salliminen. Laitteiden mahdollisten etähallintajärjestelmien toiminnan estäminen on kiellettyä ilman tiedekunnan lupaa.


vuoden 2023 fuksikannettava

Vuoden 2023 fuksikannettava

Lenovo ThinkPad L14 gen 3
pro­ses­so­ri 6-yti­mi­nen, 8-säi­kei­nen In­tel Core i3-1215U, 1,2 - 4,4 GHz
2 suorituskykyisistä Performance-ydintä (HT) ja 4 energiatehokasta E-ydintä
keskusmuisti 16 Gtavua DDR4 3200
sisäinen flash-levy 512 Gtavua M.2 NVMe-SSD
sisäinen verkkosovitin RJ45, Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth
näyttö 1920×1080 px, halkaisija 14"
paino noin 1,5 kg

Tietokone on esiasennettu kandiohjelman valinnan mukaan seuraavasti:

Cubbli 22 (Ubuntu 22.04 LTS -pohjainen Linux):
- Bachelor’s Programme in Science
- Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
- Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Microsoft Windows 10 Home:
- Geotieteiden kandiohjelma
- Kemian kandiohjelma
- Maantieteen kandiohjelma
- Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
- Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma


MENETTELY JA KORVAUKSET VAHINKO- JA RIKOSTAPAUKSISSA

Opiskelija voi joutua korvausvelvolliseksi, mikäli yliopiston omaisuudelle koituu vahinkoa. Yliopiston omaisuus voi olla mitä laatua tahansa, myös aineetonta.

Mahdollista korvausvelvollisuutta määriteltäessä huomioon otetaan tilanne, missä vahinko syntyi ja millaista huolellisuutta olisi ollut noudatettava, jotta vahinko olisi voitu välttää. Mikäli tilanteeseen liittyy rikos, esim. varkaus, on tehtävä rikosilmoitus. Rikosilmoituksen tekemisen jälkeen asiasta pitää ilman tarpeetonta viivästystä ilmoittaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitteista vastaavalle taholle https://helpdesk.it.helsinki.fi/. Mukaan on liitettävä kopio rikosilmoituksesta. Mikäli laite palautuu käyttäjälle, on siitäkin ilmoitettava.

Yleiset rikkoutuneita laitteita koskevat korvaussäännöt ovat seuraavat:

Mikäli vahinko ei olisi millään toimenpiteillä ollut vältettävissä, kyse on tapaturmasta eikä vahingonkorvausvelvollisuutta synny.

Mikäli vahingon estämiseksi olisi ollut noudatettava selvästi suurempaa huolellisuutta kuin tilanteessa olisi normaalisti voinut olettaa tarvittavan, kyse on lievästä tuottamuksesta eikä silloinkaan synny vahingonkorvausvelvollisuutta.

Mikäli vahinko olisi ollut estettävissä normaalilla arkielämässä noudatettavalla huolellisuudella, kyse on tuottamuksesta ja asianomainen on korvausvelvollinen. Korvattavia ovat joko korjauskulut tai jos omaisuus on vahingoittunut korjauskelvottomaksi, sen arvonlisäverollinen jäännösarvo ennen vahinkoa. Jäännösarvon laskennassa oletetaan, että laitteen elinikä on viisi vuotta. Korvauksen määrää voidaan erinäisistä syistä kohtuullistaa.


PALAUTTAMINEN

Fuksiläppärin palauttamisesta kerrotaan tarkemmin sivulla https://it.cs.helsinki.fi/fi/fuksilaitteet/fuksilaitteen-palauttaminen.