Fuksi­laitteet 2019

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta haluaa auttaa uusia opiskelijoita opintojen hyvään alkuun tarjoamalla kannettavan tietokoneen.

Opiskelija saa käyttöönsä kannettavan tietokoneen, jos hänet on hyväksytty tiedekunnan vastuulla olevaan kandiohjelmaan vuoden 2019 päävalinnassa tai avoimen väylän valinnassa tai jos hänet on hyväksytty Bachelor’s Programme in Science -kandiohjelmaan. Koneen saavat käyttöönsä myös ne vuoden 2018 päävalinnassa hyväksytyt, jotka ovat perustellusta syystä lykänneet opintojensa aloittamista syksyyn 2019.

Laitteen lainaamiseksi ilmoittaudu sivulla https://study.cs.helsinki.fi/fuksilaite viimeistään 30.9.2019.

Laitteiden jakelun on suunniteltu toteutuvan jo syyskuun 2019 aikana. Laitteen käyttöön saaminen edellyttää, että opiskelijan opinnot tiedekunnan kandiohjelmassa ovat käynnistyneet ja että hän on ilmoittautunut vähintään yhdelle kandiohjelmansa kurssille. Lisäksi opiskelijan tulee olla suorittanut kurssi DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula) Tee verkkotentti viimeistään sunnuntaina 1.9.2019, niin voit saada koneen käyttöösi 6.9.2019. Sen jälkeen seuraava tilaisuus on aikaisintaan 25.9.2019 seuraavan tenttijakson päätyttyä.

Viimeinen tilaisuus noutaa fuksilaite on 18.10.2019. Sen jälkeen vapaat koneet käytetään muuhun tarkoitukseen.

Käyttövalmiit laitteet ovat Helsingin yliopiston omaisuutta. Opiskelija sitoutuu palauttamaan laitteen käyttökunnossa, jos lopettaa opiskelun tiedekunnan kandiohjelmassa. Käytännössä kannettavan tietokoneen lainan edellytyksenä on tunnollinen opiskelu jo ensimmäisestä periodista alkaen, sillä lainan jatkumisen edellytys on 30 opintopisteen suorittaminen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

Lainausehdot

 • Lainattava laite on Helsingin yliopiston omaisuutta ja se annetaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sitä ei saa siirtää eikä luovuttaa toiselle henkilölle. Laitteessa olevia merkintöjä ja identifiointitietoja ei saa poistaa tai peittää.
 • Laite tulee palauttaa, jos siirtyy koulutusohjelmaan, jolla ei ole yhteyttä matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, keskeyttää opinnot tai kun valmistuu. Laite on palautettava kuitenkin viimeistään 5 vuoden kuluttua eli syyslukukauden 2024 loppuun mennessä. Rikkinäinenkin laite tulee palauttaa.
 • Opiskelija vastaa laitteesta ja sitoutuu korvaamaan kadotetun laitteen Helsingin yliopistolle. Samoin opiskelija suostuu korvaamaan huolimattomuudesta tai tahallisesti laitteelle aiheutuneista vahingoista aiheutuneet kustannukset.
 • Vikaantuneet laitteet, joiden takuu on voimassa ja joiden viat ovat takuuhuoltokelpoisia, huolletaan kuntoon tietotekniikkakeskuksen lähituen kautta takuuaikana.
 • Laitteet saattavat olla etähallittavia. Etähallinnassa toimitaan yliopiston ylläpitosääntöjen mukaisesti. Ylläpidosta vastaavat henkilöt saattavat voida esim. varkaustapauksissa lukita laitteen tai tyhjentää sen.
 • Opiskelijalla on velvollisuus pitää lainattua laitetta asianmukaisessa kunnossa. Kunnossapitoon kuuluu laitteelle automaattisesti tarjottavien käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistopäivitysten asentamisen salliminen. Laitteiden mahdollisten etähallintajärjestelmien toiminnan estäminen on kiellettyä ilman tiedekunnan lupaa.

  vuoden 2018 fuksikannettava

Fuksi­läppäri

 • Lenovo ThinkPad T490
 • prosessori 4-ytiminen, 8-säikeinen Intel Core i5-8265U, 1,6-3,9 GHz
 • keskusmuisti 16 Gtavua
 • sisäinen flash-levy (NVMe-SSD) 512 Gtavua
 • näyttö 1920×1080 px, halkaisija 14" (356 mm)
 • paino noin 1,55 kg
 • käyttöjärjestelmä Cubbli 18 (Linux) tai joissain koulutusohjelmissa Windows 10

Menettely ja korvaukset vahinko- ja rikostapauksissa

Opiskelija voi joutua korvausvelvolliseksi, mikäli yliopiston omaisuudelle koituu vahinkoa. Yliopiston omaisuus voi olla mitä laatua tahansa, myös aineetonta.

Mahdollista korvausvelvollisuutta määriteltäessä huomioon otetaan tilanne, missä vahinko syntyi ja millaista huolellisuutta olisi ollut noudatettava, jotta vahinko olisi voitu välttää. Mikäli tilanteeseen liittyy rikos, esim. varkaus, on tehtävä rikosilmoitus. Rikosilmoituksen tekemisen jälkeen asiasta pitää ilman tarpeetonta viivästystä ilmoittaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitteista vastaavalle taholle. Mukaan on liitettävä kopio rikosilmoituksesta. Mikäli laite palautuu käyttäjälle, on siitäkin ilmoitettava.

Yleiset rikkoutuneita laitteita koskevat korvaussäännöt ovat seuraavat:

 • Mikäli vahinko ei olisi millään toimenpiteillä ollut vältettävissä, kyse on tapaturmasta eikä vahingonkorvausvelvollisuutta synny.
 • Mikäli vahingon estämiseksi olisi ollut noudatettava selvästi suurempaa huolellisuutta kuin tilanteessa olisi normaalisti voinut olettaa tarvittavan, kyse on lievästä tuottamuksesta eikä silloinkaan synny vahingonkorvausvelvollisuutta.
 • Mikäli vahinko olisi ollut estettävissä normaalilla arkielämässä noudatettavalla huolellisuudella, kyse on tuottamuksesta ja asianomainen on korvausvelvollinen. Korvattavia ovat joko korjauskulut tai jos omaisuus on vahingoittunut korjauskelvottomaksi, sen arvonlisäverollinen jäännösarvo ennen vahinkoa. Jäännösarvon laskennassa oletetaan, että laitteen elinikä on viisi vuotta. Korvauksen määrää voidaan erinäisistä syistä kohtuullistaa.

Laitteiden jakelu

Pääosa laitteiden jakelusta tapahtuu 6.9.2019 klo 10.00-14.00 Physicumin aulassa. Laitetta vastaanottaessaan opiskelija allekirjoittaa lainaussopimuksen, jossa vakuuttaa sitoutuvansa noudattamaan lainausehtoja. Mahdollisissa korvaustapauksissa sovelletaan kannettavan tietokoneen arvonlisäverollista hankintahintaa. Laskennassa käytetään hintaa yliopistolle, valmistajan ilmoittama keskihinta on huomatavasti korkeampi.

Viimeinen tilaisuus noutaa laite on lokakuun 18. päivä. Aikataulusta tiedotetaan sähköpostitse ja tällä sivulla.

VIIKON 42 JAKELUAJAT (viimeiset jakotilaisuudet)

 • tiistaina 15.10.2019 klo 16.00 - 17.00 (Tiedekirjaston (Gustaf Hällströmin katu 2) yhteydessä olevassa huoneessa G103d)
 • torstaina 17.10.2019 klo 9.30 - 10.30 (Tiedekirjaston (Gustaf Hällströmin katu 2) yhteydessä olevassa huoneessa G103d)

Jos et pääse paikalle mainittuna aikana, sovi erikseen noutoaika: Pekka.Niklander@helsinki.fi. Ehdota muutama sinulle sopiva aika.

Läppäri pitää noutaa tai sille pitää sopia noutoaika viimeistään perjantaina 18.10.2019. Tämän jälkeen varaukset raukeavat eikä fuksiläppäriä ole enää mahdollista saada.

Voit tarkistaa statuksesi varausjärjestelmästä https://study.cs.helsinki.fi/fuksilaite/