Fuksi­laitteet 2020

This page in english: https://it.cs.helsinki.fi/en/UndergraduateLaptop/

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta haluaa auttaa uusia opiskelijoita opintojen hyvään alkuun tarjoamalla lainaksi kannettavan tietokoneen.

Saat käyttöösi kannettavan tietokoneen, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Sinut on hyväksytty tiedekunnan vastuulla olevaan kandiohjelmaan vuoden 2020 päähaussa tai avoimen väylän haussa tai sinut on hyväksytty Bachelor’s Programme in Science -kandiohjelmaan. Olet ensimmäistä kertaa läsnä oleva opiskelija tiedekunnassa. Koneen saavat käyttöönsä myös ne, jotka ovat perustellusta syystä lykänneet opintojensa aloittamista syksyyn 2020.
  • Ilmoittaudut laitteen lainaamiseksi sivulla https://matlu-fuksilaite.helsinki.fi/ viimeistään 30.9.2020.
  • Opintosi tiedekunnan kandiohjelmassa ovat käynnistyneet ja olet ilmoittautunut vähintään yhdelle kandiohjelmasi kurssille.
  • Olet suorittanut kurssin DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (2 op) https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opiskelijan-digitaidot. Sinun tulee läpäistä kurssin verkkotentti viimeistään sunnuntaina 16.8.2020, jotta voit saada koneen käyttöösi ensimmäisessä jakotilaisuudessa 24.-26.8.2020. Sen jälkeen seuraava mahdollisuus läppärin noutoon on aikaisintaan 10.9.2020 kurssin seuraavan tenttijakson päätyttyä 6.9.2020. Digitaidot-kurssi pitää suorittaa viimeistään 18.10.2020. Myöhemmät suoritukset eivät enää mahdollista fuksiläppärin lainaamista.

Läppäri pitää noutaa tai sille pitää olla sovittuna noutoaika viimeistään perjantaina 30.10.2020. Tämän jälkeen varaukset raukeavat ja mahdollisesti jäljellä olevat koneet otetaan muuhun käyttöön, eikä fuksiläppäriä ole enää mahdollista saada.

LAINAUSEHDOT

Lainaussopimus

Lainattava laite on Helsingin yliopiston omaisuutta ja se annetaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sitä ei saa siirtää eikä luovuttaa toiselle henkilölle. Laitteessa olevia merkintöjä ja identifiointitietoja ei saa poistaa tai peittää. Laite tulee palauttaa, jos siirryt koulutusohjelmaan, joka ei ole Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan vastuulla, keskeytät opinnot tai kun valmistut maisteriksi. Laite on palautettava kuitenkin viimeistään 5 vuoden kuluttua eli syyslukukauden 2025 loppuun mennessä. Rikkinäinenkin laite tulee palauttaa.

Käytännössä kannettavan tietokoneen lainan edellytyksenä on tunnollinen opiskelu jo ensimmäisestä periodista alkaen, sillä lainan jatkumisen edellytys on 30 opintopisteen suorittaminen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

Opiskelija vastaa laitteesta ja sitoutuu korvaamaan kadotetun laitteen Helsingin yliopistolle. Samoin opiskelija suostuu korvaamaan huolimattomuudesta tai tahallisesti laitteelle aiheutuneista vahingoista aiheutuneet kustannukset. Koska tietokoneen vahingoittuessa saatat olla korvausvelvollinen, kannattaa varmistaa vakuutusyhtiöstäsi, että kotivakuutuksesi vastuuvakuutus kattaa myös yliopistolta lainatun omaisuuden.

Vikaantuneet laitteet, joiden takuu on voimassa ja joiden viat ovat takuuhuoltokelpoisia, huolletaan kuntoon tietotekniikkakeskuksen lähituen kautta takuuaikana. Ota tarvittaessa yhteyttä sivun https://helpdesk.it.helsinki.fi/ kautta.

Laitteet saattavat olla etähallittavia. Etähallinnassa toimitaan yliopiston ylläpitosääntöjen mukaisesti. Ylläpidosta vastaavat henkilöt saattavat voida esim. varkaustapauksissa lukita laitteen tai tyhjentää sen. Opiskelijalla on velvollisuus pitää lainattua laitetta asianmukaisessa kunnossa. Kunnossapitoon kuuluu laitteelle automaattisesti tarjottavien käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistopäivitysten asentamisen salliminen. Laitteiden mahdollisten etähallintajärjestelmien toiminnan estäminen on kiellettyä ilman tiedekunnan lupaa.

vuoden 2020 fuksikannettava

Vuoden 2020 fuksikannettava

Lenovo ThinkPad T490
prosessori 4-ytiminen, 8-säikeinen Intel Core i5-8265U, 1,6-3,9 GHz
keskusmuisti 16 Gtavua
sisäinen flash-levy (NVMe-SSD) 512 Gtavua
näyttö 1920×1080 px, halkaisija 14" (356 mm)
paino noin 1,5 kg

Tietokone on esiasennettu kandiohjelman valinnan mukaan seuraavasti:

Cubbli 20 (Ubuntu 20.04 LTS -pohjainen Linux):
Bachelor’s Programme in Science
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Microsoft Windows 10 Home:
Geotieteiden kandiohjelma
Kemian kandiohjelma
Maantieteen kandiohjelma
Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

MENETTELY JA KORVAUKSET VAHINKO- JA RIKOSTAPAUKSISSA

Opiskelija voi joutua korvausvelvolliseksi, mikäli yliopiston omaisuudelle koituu vahinkoa. Yliopiston omaisuus voi olla mitä laatua tahansa, myös aineetonta.

Mahdollista korvausvelvollisuutta määriteltäessä huomioon otetaan tilanne, missä vahinko syntyi ja millaista huolellisuutta olisi ollut noudatettava, jotta vahinko olisi voitu välttää. Mikäli tilanteeseen liittyy rikos, esim. varkaus, on tehtävä rikosilmoitus. Rikosilmoituksen tekemisen jälkeen asiasta pitää ilman tarpeetonta viivästystä ilmoittaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitteista vastaavalle taholle https://helpdesk.it.helsinki.fi/. Mukaan on liitettävä kopio rikosilmoituksesta. Mikäli laite palautuu käyttäjälle, on siitäkin ilmoitettava.

Yleiset rikkoutuneita laitteita koskevat korvaussäännöt ovat seuraavat:

Mikäli vahinko ei olisi millään toimenpiteillä ollut vältettävissä, kyse on tapaturmasta eikä vahingonkorvausvelvollisuutta synny.

Mikäli vahingon estämiseksi olisi ollut noudatettava selvästi suurempaa huolellisuutta kuin tilanteessa olisi normaalisti voinut olettaa tarvittavan, kyse on lievästä tuottamuksesta eikä silloinkaan synny vahingonkorvausvelvollisuutta.

Mikäli vahinko olisi ollut estettävissä normaalilla arkielämässä noudatettavalla huolellisuudella, kyse on tuottamuksesta ja asianomainen on korvausvelvollinen. Korvattavia ovat joko korjauskulut tai jos omaisuus on vahingoittunut korjauskelvottomaksi, sen arvonlisäverollinen jäännösarvo ennen vahinkoa. Jäännösarvon laskennassa oletetaan, että laitteen elinikä on viisi vuotta. Korvauksen määrää voidaan erinäisistä syistä kohtuullistaa.

LAITTEIDEN JAKELU

Pääosa laitteiden jakelusta tapahtuu tuutoriryhmittäin ruuhkautumisen välttämiseksi Physicumin (Gustaf Hällströmin katu 2) aulassa seuraavasti:

maanantaina 24. elokuuta 2020 klo 10.00-14.00,
tiistaina 25. elokuuta 2020 klo 10.00-14.00 ja
keskiviikkona 26. elokuuta 2020 klo 10.00-14.00.

Läppäreiden "jälkijako" Physicumin aulassa

torstaina 10. syyskuuta 2020 klo 10-11 ja klo 15-16 sekä
perjantaina 11. syyskuuta 2020 klo 10-11 ja klo 15-16.

Jos ylläolevat ajat eivät sovi, ota yhteyttä fuksiläppäreiden jakelua koordinoivaan henkilöön [Pekka.Niklander@helsinki.fi].

Laitetta vastaanottaessaan opiskelija allekirjoittaa lainaussopimuksen, jossa vakuuttaa sitoutuvansa noudattamaan lainausehtoja. Mahdollisissa korvaustapauksissa sovelletaan kannettavan tietokoneen arvonlisäverollista hankintahintaa. Laskennassa käytetään hintaa yliopistolle, valmistajan ilmoittama keskihinta on huomattavasti korkeampi.

Voit tarkistaa statuksesi varausjärjestelmästä https://matlu-fuksilaite.helsinki.fi/

Kaikkien vuosien fuksiläppärit voi palauttaa Kumpulan kampuksen tietotekniikan lähituelle. Lähituki on paikalla arkisin klo 9-15 Exactum-rakennuksen 2. kerroksessa (huoneet A216 ja A220-A223). Muulloin kiinteistön aukioloaikoina laitteen voi palauttaa myös Exactumin vahtimestareille. Liitäthän laitteen mukaan lapun, jossa on sinun nimesi, jotta kone osataan varmasti kirjata palautetuksi. Tiedostoja ei tarvitse poistaa, koska läppärin levy ylikirjoitetaan ennenkuin se lähtee eteenpäin. Muista ottaa tiedostosi talteen sekä palauttaa myös laturi.

Helsingin yliopisto huolehtii palautettujen läppärien jatkokäytöstä joko kampuksella tai yhteistyökumppaniensa kautta. Läppäriä ei voi lunastaa omaksi.